Projectleider Data-to-Go

Voor Waterschap Limburg is een actuele, betrouwbare en complete kernregistratie van groot belang. Het waterschap heeft ambities bijvoorbeeld met betrekking tot assetmanagement maar ook voor het goed ondersteunen van de primaire processen en het voldoen aan wet en regelgeving.

In 2018 heeft KYL meegewerkt aan het opstellen van een projectplan om de kernregistratie van het waterschap op orde te krijgen. Hierbij is o.a. het volwassenheidsmodel van KYL gebruikt om de benodigde stappen goed op een rij te zetten. Begin 2019 is van het directieteam opdracht gekregen om met het project Data-to-Go aan de slag te gaan. Er is een projectteam gevormd en onder begeleiding van KYL zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd waaronder het opstellen van een visie op gegevensbeheer het aanbesteden van landmeetkundige werkzaamheden en het ontwerpen en inrichten van een gegevensbeheerorganisatie. In 2019 en 2020 heeft de nadruk gelegen op op de voorbereidende werkzaamheden om het gegevensbeheer in te bedden in de organisatie. In 2021 zal vooral gewerkt worden aan het maken van een kwaliteitsslag van de gegevens.