Inrichten Gegevensbeheer Organisatie

In 2018 heeft KYL bij Waterschap Limburg een volwassenheidsscan van het gegevensbeheer uitgevoerd. O.a. op basis hiervan is besloten om het project Data-to-Go te starten met als belangrijkste doel om de Geografische Data op Orde te krijgen en te houden. Een van de onderdelen van dit project was om de gegevensbeheerorganisatie opnieuw in te richten. Onder begeleiding van KYL is deze samen met een aantal medewerkers van het waterschap opnieuw ontworpen en ingericht. Op basis van de activiteiten zijn er rollen en functies benoemd en is de benodigde capaciteit ingeschat. Daarnaast is een werkproces ingericht in de vorm van een gegevensfariek.