Optimalisatie Cluster GIS

In 2019 is bij het Cluster GIS van Waterschap Aa en Maas een verkenning uitgevoerd in hoeverre de werkzaamheden verder geoptimaliseerd konden worden. In 2020 is KYL samen met de medewerkers van het Cluster GIS gestart met het opstellen van een plan van aanpak om dit gestructureerd aan te pakken. In april 2020 is ook daadwerkelijk gestart met de uitvoering ervan. In 2020 zijn diverse resultaten behaald zoals het opstellen van een visie, het maken van een product-dienstencatalogus en het opstellen van een jaarplanning voor 2021.