Voor verschillende waterschappen is KYL bezig om een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van data.

Inzicht in de kwaliteit van data wordt steeds belangrijker. Dit komt vanuit een drietal invalshoeken:

·       Steeds vaker vereist vanuit wet en regelgeving (bv. Omgevingswet, Baseline Basis op Orde, etc.)

·       Inzicht krijgen in de geschiktheid voor toepassing in de eigen bedrijfsvoering (fit for purpose)

·       Inzicht krijgen in het resultaat en daarmee grip krijgen op het eigen gegevensbeheerproces

De aanpak van KYL is om met verschillende tools binnen een deelgebied daadwerkelijk met de data aan de slag te gaan en de kwaliteit op verschillende kwaliteitsaspecten te meten. Naast het scherp in beeld krijgen van de kwaliteit, wordt zodoende ook binnen het waterschap ervaring opgedaan met het proces van meten en monitoren van datakwaliteit. Mede hierdoor ontstaat bewustwording voor “datakwaliteit” binnen de organisatie en kan het op basis hiervan ingebed worden in het gegevensbeheerproces.