Volwassenheidsscan gegevensbeheer t.b.v. assetmanagement

Het Hoogheemraadschap van Schieland heeft als doel om de komende jaren het gegevensbeheer van de beheerobjecten (assets) op orde te brengen ten behoeve van het inrichten van assetmanagement, wettelijke verplichtingen en de Digitale Transformatie. Als aanvang van dit traject is KYL gevraagd een Volwassenheidsscan uit te voeren.

Het Hoogheemraadschap heeft de laatste jaren al verschillende activiteiten opgezet en wil de huidige status van het informatiebeheer vastleggen ofwel een nulmeting uitvoeren. Voor vijf afdelingen is daarom een Volwassenheidsscan uitgevoerd waarmee de huidige status van het gegevensbeheer en het gewenste niveau over vijf jaar is vastgelegd. De Volwassenheidsscan is de basis voor het opstellen en prioriteren van activiteiten om het gegevensbeheer de komende jaren gestructureerd te ontwikkelen.