Volwassenheidsscan Gegevensbeheer Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is vanaf 2014 gestart met het ontwikkelen van assetmanagement voor Waterkeringen, Watersysteem, Waterketen en Vastgoed en terreinen.

Bij het toepassen van assetmanagement en risicogestuurd beheer dienen afwegingen te worden gemaakt met betrekking tot risico’s, kosten en prestaties van assets. Voor het maken van de juiste afwegingen zijn actuele, betrouwbare en complete gegevens essentieel. Een goed opgezet informatiemanagement en gegevensbeheer is daarom een belangrijke basis voor assetmanagement. Voor het verkrijgen van een volledig beeld van de volwassenheid van het gegevensbeheer zijn door ons Volwassenheidsscans gegevensbeheer uitgevoerd voor alle vier de assetsystemen.

Via workshops hebben medewerkers van verschillende afdelingen de huidige en de gewenste volwassenheid van het gegevensbeheer vastgesteld. Op basis van de informatie uit de workshops is een advies opgesteld voor het uitvoeren van activiteiten waarmee de gewenste groei van de volwassenheid van het gegevensbeheer in 2024 is gerealiseerd.