Doorontwikkeling Dijkinspectie app

In het vervolg van de ontwikkeling van een prototype dijkinspectie app heeft KYL namens STOWA de opdracht gekregen om op te treden als trekker en te adviseren in het doorontwikkelen van deze app tot een 1.0 versie.

In deze 1.0 versie is een app ontwikkeld waarin het mogelijk is om, naast waarnemingen van professionals ook waarnemingen te registreren van een toevallige passant of vrijwilliger die geen kennis van dijken heeft. Daarbij is ook een dashboard ingericht dat aansluit bij de wensen van de dijkbeheerder.