Onderzoek Dijkinspectie Apps

In het kader van het project Polder2C’s is er met de betrokken internationale partners een prototype app ontwikkelt voor het digitaal vastleggen van waarneming op een dijk. Doelgroep van de app zijn mensen die enige kennis van dijken en dijkbeheer hebben zoals de dijkwacht in Nederland. Door de deelnemers van het project is de app naar tevredenheid getest op op de Hedwigesdijk in Zeeland. In dit project was KYL de trekker in opdracht van de STOWA, waarbij KYL heeft gezorgd voor een goede samenwerking tussen de leverancier ESRI, de deelnemende waterschappen en vertegenwoordigers van de Environmental Agency uit Engeland om te komen tot het gewenste resultaat.