SAW@ STROOMT

Veel waterschappen zijn bezig met het uitfaseren van IRIS. Bij een aantal waterschappen wordt IRIS V&H nog steeds gebruikt als ondersteunend systeem voor het proces van vergunningverlening en handhaving. Elvin Martha werkte namens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het afgelopen jaar mee in het landelijke project SaW@. Doelstelling van SaW@ is het implementeren van een nieuwe informatievoorziening voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) bij Rijkswaterstaat en zeven waterschappen. In de rol van omgevingsmanager heeft Elvin de deelnemende waterschappen geholpen om met elkaar en de landelijke projectorganisatie samen te werken en het nieuwe systeem lokaal succesvol te implementeren. Op 1 april 2015 is het project afgerond. Het nieuwe systeem is bij de vijf zogenaamde koploperorganisaties geïmplementeerd. Op 1 april is ook de beheerfase van SAW@ gestart en hierin zullen de drie volgdeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers worden aangesloten.
Elvin: “De realisatie ging niet zonder slag of stoot. Samenwerken in zo’n groot project als deze kost energie, elkaar goed vinden kost tijd. Wat de collega’s in het project, overigens op alle niveaus, met elkaar gemeen hadden is het geloof en de wens dat dit zou slagen. Naast dat samenwerken op deze schaal bijzonder is biedt de nieuwe oplossing de gebruikers veel voordelen. Men heeft direct inzicht in hun taken en werkvoorraad, omdat alles bij elkaar staat. Het systeem is verder gekoppeld aan andere bronnen, zoals bedrijfsgegevens van de Kamer van Koophandel, waardoor de informatie in het systeem veel betrouwbaarder is.”
Na 1 april kunnen geïnteresseerde waterschappen ervoor kiezen om zich eveneens aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband. Hoe meer waterschappen zich aansluiten, hoe groter de winst is voor iedereen. Watercollega’s die meer informatie willen over SAW@ in het algemeen of de mogelijkheid tot aansluiten kunnen terecht op het centrale mailadres van SAW@: info@sawa-vth.nl.
Elvin: “Ik kijk met plezier en trots terug op het afgelopen jaar. Er is samen hard gewerkt en veel bereikt. We kunnen echt stellen dat SAW@ stroomt. Wie volgt?”

Elvin Martha, Projectmanager Informatisering  bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]