Volwassenheidsscan en programmaplan gegevensmanagement

Projecttitel Volwassenheidsscan en programmaplan gegevensmanagement
Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Projectomschrijving Binnen het hoogheemraadschap is het streven om gegevensmanagement integraal te organiseren. Eenduidigheid en afstemming van opslag, codering en uitwisseling van gegevens van assets maakt de activiteiten van ondersteunde diensten en de waterafdelingen en de communicatie hiertussen overzichtelijker en efficiënter. Om een integrale aanpak te garanderen, worden andere afdelingen bij het opstellen van de volwassenheidsscan en het programmaplan betrokken.

Als basis voor het creëren van een programmaplan is een volwassenheidsscan gegevensbeheer uitgevoerd. Hiermee is helder geworden waar de afdeling staat en waar ze heen willen en komen concrete verbeterpunten in beeld inclusief draagvlak om deze te gaan realiseren.

In het programmaplan worden activiteiten vastgesteld waarmee het gegevensbeheer zodanig wordt georganiseerd dat invulling wordt gegeven aan de gegevensbehoeften van de werkprocessen. Het gaat dan om het vaststellen van te hanteren standaarden/normen datakwaliteit, infrastructuur en applicaties, mate van draagvlak binnen de organisatie, beleid en verantwoordelijkheden en rollen bij gegevensbeheer.