title icon

Verkenning verbetering organisatie gegevensbeheer

Projecttitel Verkenning verbetering organisatie gegevensbeheer
Opdrachtgever: Waterschap Rijn & IJssel
Projectomschrijving Zowel ten behoeve van wet en regelgeving maar ook vanuit een goede en efficiënte bedrijfsvoering is het gegevensbeheer belangrijk voor Waterschap Rijn en IJssel. De druk op het goed organiseren van dit proces neemt toe vanwege wijzigende wetgeving, het koppelen en uitwisselen van gegevens met externe organisaties en burgers en het optimaal faciliteren van de eigen bedrijfsvoering. Hoewel de afgelopen jaren een verbeterslag is gemaakt, wordt het structureel beleggen van de rollen rondom het gegevensbeheer binnen Rijn en IJssel nog steeds als moeilijk ervaren. Door middel van een verkenning is duidelijk geworden hoe de gegevensbeheer rollen en bijbehorende structuur zodanig kunnen worden ingebed dat het proces van gegevensbeheer adequaat kan worden uitgevoerd. Daarnaast is een breed draagvlak gecreëerd om deze rollen en structuur ook daadwerkelijk te kunnen implementeren. Uiteindelijk biedt deze verkenning handvatten om een kwaliteitsslag te maken in gegevensbeheer waardoor meer slagkracht en daadkracht ontstaat. Momenteel worden de voorgestelde rollen en structuur geïmplementeerd.