title icon

Inventarisatie gegevensbehoefte en update Objectencatalogus

Projecttitel Update objectencatalogus
Opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta
Projectomschrijving Het team Geo-Informatie van Waterschap Brabantse Delta heeft KYL gevraagd te adviseren bij het updaten van de Objectencatalogus. Deze catalogus is het landelijke DAMO Handboek aangevuld met waterschapsspecifieke velden en beschrijvingen.

Als basis voor de update van de Objectencatalogus is een inventarisatie uitgevoerd naar de gegevensbehoefte van de werkprocessen van het Waterschap. Hiervoor zijn interviews gehouden met verschillende gebruikers binnen de water- en ondersteunende afdelingen. In de interviews is men gevraagd naar de wensen met betrekking tot gebruik, aanlevering, formats en toegankelijkheid/beschikbaarheid van gegevens voor de werkprocessen.

De uitkomsten van alle interviews zijn verwerkt in een gegevensbehoeftenmatrix waarin per werkproces is aangegeven welke gegevens van de beheerobjecten/assets van belang zijn. Daarnaast is gespecificeerd door welke afdelingen/teams die gegevens het meest gebruikt worden. Uiteindelijk is op basis van de matrix een advies gegeven over welke gegevens aangepast en toegevoegd moesten worden in de Objectencatalogus en DAMO.