title icon

StoryMap Waterschap Hunze en Aa’s

Projecttitel StoryMap Waterschap Hunze en Aa's
Opdrachtgever Waterschap Hunze en Aa's
Projectomschrijving Waterschap Hunze en Aa’s is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het oosten van Groningen en het noordoosten van Drenthe. Zij zorgt er voor dat de mensen in dat gebied veilig kunnen leven, er voldoende water beschikbaar is om gewassen te verbouwen, het afvalwater wordt gezuiverd en probeert burgers bewust te maken van de waterproblematiek. Om de taken en verantwoordelijkheden van Hunze en Aa’s meer bij burgers onder de aandacht te brengen, is een StoryMap over het waterschap ontwikkeld. De StoryMap brengt door middel van interactieve kaarten, foto's en teksten in beeld wat de taken en beheerobjecten van Waterschap Hunze en Aa’s zijn