title icon

StoryMap Toetsing regionale waterkeringen – Project HULOK

Projecttitel StoryMap Toetsing regionale waterkeringen – Project HULOK
Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Projectomschrijving Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de beheerder van ruim duizend kilometer genormeerde regionale waterkeringen. In 2008 is gestart met het toetsen van de sterkte van deze waterkeringen. De toetsingsmethodiek en resultaten van het project HULOK (2016) zijn gepresenteerd in de StoryMap Toetsing Regionale Waterkeringen.