title icon

Projectleiding implementatie crisismanagement systeem

Projecttitel Projectleiding implementatie crisismanagement systeem
Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Projectomschrijving De wereld van de informatievoorziening bij crises is volop in beweging. Dit wordt geïnitieerd door nieuwe technieken, nieuwe wetgeving, gewijzigde organisatiestructuren en nieuwe inzichten. Hollands Noorderkwartier speelt een belangrijke rol bij crises gerelateerd aan haar taken. Hollands Noorderkwartier heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een goede informatievoorziening en innovatieve werkwijzen. HHNK wil graag de principes van de meerlaagse veiligheid ondersteunen. KYL heeft samen met medewerkers van Hollands Noorderkwartier en Geodan het Crisis Management Systeem geïmplementeerd. Dit betrof zowel het installeren en testen van de software, op orde brengen van de data, realiseren van koppelingen en uitwisselen van gegevens met derden. Momenteel wordt het Crisis Management Systeem naar volle tevredenheid, breed binnen Hollands Noorderkwartier gebruikt en ingezet bij crises.