title icon

Projectleiding beheerregister Wegen en Waterkeringen

Projecttitel Projectleiding beheerregister Wegen en Waterkeringen
Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Projectomschrijving In opdracht van het hoogheemraadschap heeft KYL samen met medewerkers van het hoogheemraadschap een strategisch plan opgesteld om de beheerregisters “op orde” te krijgen. Naast het domein Waterkeringen en Wegen betrof dit ook de domeinen Afvalwaterketen en Watersysteem. Op basis van dit plan heeft KYL het op orde krijgen van de beheerregisters Wegen en Waterkeringen begeleid. Onderdeel hiervan betrof o.a. het bepalen van de informatie en gegevensbehoefte. Insteek van het plan was niet zozeer om een grootschalige gegevensinwinning uit te voeren maar om met slimme innovatieve toepassingen, bestaande gegevens te controleren en aan te vullen.