title icon

Organisatie informatiehuishouding en implementatie asset managementsysteem Infor EAM

Projecttitel Organisatie informatiehuishouding en implementatie asset managementsysteem Infor EAM
Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Samenwerkingspartner CMS-AM
Projectomschrijving In 2016 is KYL door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gevraagd ondersteuning te leveren in de vorm van projectmanagement en advies bij de informatiehuishouding en implementatie van het assetmanagement systeem Infor EAM voor de afdeling Waterveiligheid. HHNK streeft risico-gestuurd beheer en onderhoud na voor haar primaire en regionale waterkeringen. Om cyclisch te kunnen werken en onderhouden is een goed functionerend informatiesysteem noodzakelijk. Om alle gegevens beschikbaar te hebben voor asset management en WBI2017 is in 2016 gestart met het op orde brengen van de administratieve en geografische data van kunstwerken, waterkeringen en duinen en de implementatie hiervan in het asset managementsysteem Infor EAM. De ontwikkeling en implementatie van het systeem Infor EAM wordt in drie fases uitgevoerd (bedienen, onderhoud en inspectie). In workshops en scrumsessies zijn de gewenste functionaliteiten voor elke fase gedefinieerd, ontwikkeld en getest. In het project wordt nauw samengewerkt tussen verschillende disciplines zoals objectbeheerders van kunstwerken, dijken en duinen, adviseurs, applicatiebeheerders (ICT), GIS experts en assetmanagers. De gegevens voor het assetmanagementsysteem komen onder andere uit DAMO en ArcGIS en worden via GeoWeb toegankelijk gemaakt voor verschillende gebruikersgroepen binnen HHNK. De planning is om het beheer en onderhoud van alle primaire assets van het waterschap eind 2017 uit te kunnen voeren met behulp van Infor EAM. Door het integrale karakter van dit project is samenwerking van de verschillende afdelingen en draagvlak voor een nieuwe manier van werken cruciaal gebleken. De combinatie van technische kennis van dijken, Geo-ICT en communicatieve vaardigheden van de adviseurs van KYL heeft in dit project veel waarde toegevoegd.