title icon

Opzetten Geotechnisch Archief t.b.v. BRO

Projecttitel Opzetten Geotechnisch Archief
Opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta
Projectomschrijving Voor Waterschap Brabantse Delta heeft een medewerker van KYL het geotechnisch archief opgezet voor de opslag van boringen en sonderingen. Er is een hele slag gemaakt door in ArcGis een archief op te bouwen met in totaal circa 9.000 punten die gelinkt zijn aan uitgevoerd grondonderzoek. Het betreft hoofdzakelijk boringen, sonderingen en laboratoriumonderzoek dat is uitgevoerd vanaf 1942 tot 2017.

Daarnaast is ook gewerkt aan een oplossing voor de toekomst om het archief, waardoor het eenvoudig aangevuld kan worden en hiermee een bruikbare tool binnen de organisatie blijft.