title icon

Opstellen projectvoorstel uitbreiding DAMO Keringen

Projecttitel Opstellen projectvoorstel uitbreiding DAMO Keringen
Opdrachtgever Het Waterschapshuis
Projectomschrijving De eerste versie van DAMO Keringen is eind 2015 opgeleverd aan de waterschappen. Vanwege nog lopende ontwikkelingen aan het Wettelijk Beoordelings Instrumentarium, was dit onderdeel in deze eerste versie nog niet opgenomen. In dit project is een voorstel opgesteld om DAMO Keringen uit te breiden met de WBI parameters en de onderdelen “Ondergrond” en “Boringen”. Naast het uitwerken van de architectuur is samen met medewerkers van waterschappen en Het Waterschapshuis ook een globaal plan van aanpak en een kostenraming uitgewerkt.