title icon

Opstellen Handboek Geo-Informatie

Projecttitel Opstellen Handboek Geo-Informatie
Opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta
Projectomschrijving In de periode 2017-2018 heeft het Waterschap Brabantse Delta een uitgebreide analyse gemaakt van de activiteiten van het team Geo-Informatie. Op basis van die analyse zijn diverse acties gestart om de werkzaamheden van het team te verbeteren en te optimaliseren. KYL heeft een Handboek Geo-Informatie opgesteld waarin alle procedures, producten, organisatie en planning & begroting van het team beschreven zijn.

Naast het vastleggen van alle afspraken en procedures heeft het Handboek ook het doel om de eigen medewerkers en de gebruikers van Geo-informatie inzicht te geven in hoe het team werkt. Het Handboek geeft onder andere inzicht in hoe wijzigingen aangemeld moeten worden en verwerkt worden, welke informatie in de Kernregistratie is opgenomen en hoe kwaliteit van gegevens vastgesteld en geborgd is.