title icon

Advies BGT, Legger en Beheerregister Watersysteem

Projecttitel Ontwikkelen visie op BGT, Legger en Beheerregister Watersysteem
Opdrachtgever Waterschap Rivierenland
Projectomschrijving Door de komst van de BGT komt er binnen het waterschap een tweede topografische dataset beschikbaar die alle waterlopen van het waterschap weergeeft. Deels lijken de registraties op elkaar, deels zijn ze verschillend. Door KYL is samen met een projectteam een visie ontwikkeld die richting geeft aan de invulling en samenhang van Legger, Beheerregister en BGT. De centrale vraag die hiermee wordt beantwoord is hoe van de registraties Legger, Beheerregister en BGT een samenhangend geheel gemaakt kan worden dat voldoet aan wettelijke eisen. Aandachtspunten hierbij waren om de registratie eenvoudiger van opzet te maken, efficiency of kwalitatief voordeel te behalen en eventuele doorgroei naar een continue actuele legger.