title icon

Opstellen businesscase Centrale Distributie Laag

Projecttitel Ondersteuning bij opstellen businesscase Centrale Distributie Laag
Opdrachtgever Het Waterschapshuis
Projectomschrijving Het centraal ontsluiten van waterschaps gegevens is belangrijk. Enerzijds om gezamenlijk als sector wettelijke gegevens leveringen te kunnen uitvoeren, anderzijds om over een gezamenlijk gegevens loket te beschikken naar andere overheden, bedrijven en burgers. KYL heeft ondersteuning en advies geleverd bij het opstellen van de businesscase en daarnaast een globale marktconsultatie uitgevoerd. Op basis van de businesscase is door de waterschappen besloten om de realisatie in gang te zetten. Momenteel wordt deze uitgevoerd.