title icon

Marketing- communicatiestrategie en uitvoering

Projecttitel Marketing- communicatiestrategie en uitvoering
Opdrachtgever Top Sector Water
Projectomschrijving Ten behoeve van waterbouw en waterveiligheid wordt in Nederland jaarlijks 2 à 5 Miljard Euro besteed aan het beheer, onderhoud en aanleg van kritische infrastructuur. De afwegingen om de balans tussen kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid te bewaren worden echter steeds complexer. Er is een groeiende behoefte aan ondersteuning door kwantitatieve beslismodellen die invulling geven aan beslissingen bij onzekerheid. Risk based asset management biedt een uitstekende en uniforme basis doordat onderbouwde kosteneffectieve beslissingen kunnen worden genomen.

ROBAMCI geeft invulling aan risk based asset management voor kritische infrastructuur. Op dit moment is kennis en ervaring van en data over verschillende assets in de ketens of netwerken vaak zowel versnipperd tussen als binnen verschillende organisaties. In het ROBAMCI programma wordt een compleet beeld gecreëerd van relevante data, kennis en praktijkervaring. Daarnaast wordt een aanpak voor integraal risk based asset management ontwikkeld en in de praktijk toegepast. De betrokken actoren in dit programma bestaan uit kennisinstellingen, bedrijven en overheden, de zogenaamde “gouden driehoek”. KYL is één van de deelnemers van het ROBAMCI programma en verantwoordelijk voor de marketing en communicatie strategie en uitvoering. Hiervoor heeft KYL onder andere de ROBAMCI website ontwikkeld, vervolgens beheert KYL de website en zorgen ze dat alles up date blijft, Ook heeft KYL een Story Map gemaakt en wordt gewerkt aan webinars en video-promotiemateriaal.