title icon

Interim-teamleider afdeling geo-informatie

Projecttitel KYL treed op als interim-teamleider
Opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta
Opdrachtomschrijving In 2017 en 2018 vervulde Sjaak van Popering van KYL als interim de rol van teamleider voor de afdeling Geo-Informatie bij Waterschap Brabantse Delta. Als teamleider was hij verantwoordelijk voor het aansturen van de inwinning, beheer en ontsluiting van Geo-Informatie binnen het waterschap en het adviseren hierover. In deze periode is een nieuwe missie en visie ontwikkeld en is een organisatieverandering en een nieuwe manier van werken doorgevoerd. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan diverse projecten waaronder het opstellen van een GIS-visie en architectuur, het aansluiten van DAMO op het NHI, het inzetten van GIS t.b.v. Assetmanagement en het inrichten van het leggerproces watersysteem.