title icon

Kwartiermaker Omgevingsmanagement

Projecttitel Kwartiermaker Omgevingsmanagement
Opdrachtgever Het Waterschapshuis
Projectomschrijving Van april 2016 tot april 2017 heeft KYL consultant Sjaak van Popering tijdelijk als Kwartiermaker Omgevingsmanagement bij Het Waterschapshuis gewerkt. De meest belangrijke taak hierbij was om samen met de waterschappen nieuwe kansrijke projecten in beeld te brengen en verder te ontwikkelen. Dit betekende vooral luisteren naar en sparren met waterschappers, analyseren van behoeftes en maken van voorstellen en businesscases zoals bijvoorbeeld de businesscase DAMO Metingen Keringen. Daarnaast is er ook meegewerkt aan andere projecten en werkgroepen zoals I-platform, Subwerkgroep Geo van de Unie van Waterschappen en Impactanalyse WBI en zijn kennissessie georganiseerd zoals bijvoorbeeld de “Kennissessie ESB en GIS”.