title icon

Inventarisatie Indelen Assets Delfland

Projecttitel Inventarisatie Indelen Assets Delfland
Opdrachtgever Hoogheemraadschap van Delfland
Samenwerkingspartner CMS-AM
Projectomschrijving Met haar assetmanagementprogramma streeft het Hoogheemraadschap van Delfland naar risicogestuurd beheer van beheerobjecten/assets. Dit vraagt om een integrale benadering van het beheer van assetgegevens waarmee inzicht kan worden verkregen in de prestaties, kosten en risico’s. Eenduidige werkprocessen, een breed gedragen indeling van het watersysteem van Delfland, een uniforme decompositie en codering van alle assets en een daarop afgestemde technische infrastructuur van beheersystemen en koppelingen zijn hiervoor de belangrijkste ingrediënten.

KYL en partners hebben een inventarisatie uitgevoerd naar de huidige indeling van het watersysteem van Delfland, decomposities en coderingen, beheerapplicaties en gehanteerde uitgangpunten hiervoor. Hiervoor hebben workshops en werksessies met gebruikers van gegevens en beheerders van alle typen assets van Delfland plaatsgevonden. De opgeleverde rapportage die daaruit is voortgekomen, is de basis voor een nieuw op te zetten indeling van het watersysteem van Delfland en decompositie en codering van alle assets.