title icon

Audit Mobiel Melden en Meten

Projecttitel Audit Mobiel Melden en Meten
Opdrachtgever Waterschap Aa en Maas
Projectomschrijving Waterschap Aa en Maas maakt gebruik van de mobiele toepassing “Mobiel Meten en Melden”. De overdracht van project naar lijnorganisatie is inmiddels uitgevoerd. Het waterschap wil echter meer grip krijgen op de uit te voeren beheertaken. Door middel van een audit heeft KYL het proces rondom de mobiele toepassing inclusief hosting en backoffice doorgelicht. Hierbij is het 9-vlaksmodel van Rik Maes gebruikt. Op basis van de uitkomsten van de audit zijn aanbevelingen gedaan om de inrichting, beheer, beveiliging en toekomstige ontwikkeling van mobiele toepassingen te optimaliseren en nauw te laten aansluiten op de wensen en eisen vanuit het bedrijfsproces.