title icon

Advisering Assetmanagement riolering en waterleidingen

Projecttitel Advisering Assetmanagement riolering en waterleidingen
Opdrachtgever TKI, samen met Waternet, KWR en Geodan
Projectomschrijving Waternet beheert de waterkringloop in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam en een aantal omliggende gemeenten. Voor het uitvoeren van bovengenoemde taak is een groot aantal bedrijfsmiddelen (assets) benodigd. Voor het goed laten functioneren van deze assets zijn omvangrijke uitgaven nodig in de vorm van investeringen en operationele kosten. Voor een doelmatig investeringsbeleid is het van belang te weten welke assets op welk tijdstip vervangen dienen te worden. Daarnaast vergt ook het onderhoud van met name het rioolstelsel een aanzienlijke operationele inspanning waar verbeteringen en besparingen mogelijk zijn. Nieuwe technologieën op het gebied van sensortechnologie, ict en datamanagement reiken nieuwe oplossingen aan voor verbeterd beheer. In het project is onderzocht hoe nieuwe technologieën op een efficiënte en effectieve wijze, benut kunnen worden. Er is een prototype GIS-Platform opgezet, waarin data over de bodem kan worden gecombineerd en geanalyseerd ten einde het managen van ondergrondse infra voor drink- en afvalwater te verbeteren.