title icon

Advies gegevensbeheer Waterveiligheid op orde

Projecttitel Advies gegevensbeheer Waterveiligheid op orde
Opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta
Projectomschrijving Om de waterveiligheidsprocessen binnen Waterschap Hollandse Delta met complete en juiste gegevens te kunnen ondersteunen, heeft KYL samen met medewerkers van het waterschap een verbeterplan opgesteld. De doelstelling bij dit project was om de juiste gegevens beschikbaar te krijgen om aan de Zorgplicht inclusief beoordeling van de waterkering te kunnen voldoen en het interne assetmanagement proces te kunnen voeden. In het project is de informatie en gegevensbehoefte vastgesteld en is het huidige en vereiste volwassenheidsniveau van het gegevensbeheer bepaald. Op basis hiervan zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd en uitgewerkt. Deze worden momenteel uitgevoerd.