title icon

Advies bij opzetten en inrichten gegevensbeheer

Projecttitel Advies bij opzetten en inrichten gegevensbeheer
Opdrachtgever Hoogheemraadschap van Delfland
Projectomschrijving Het Hoogheemraadschap van Delfland wil het gegevensbeheer binnen de organisatie gestructureerd vormgeven. Delfland wil toegroeien naar het eenmalig inwinnen van gegevens die nauw afgestemd zijn op de bedrijfsprocessen en na inwinning beheerd en bijgehouden worden. In plaats van een projectmatige inwinning doorgroeien naar beschikbaarheid van actuele, betrouwbare en complete gegevens op de plank. KYL heeft hierbij ondersteuning geleverd in het mede vormgeven en inrichten van het gegevensbeheerproces. Daarnaast heeft KYL, samen met medewerkers van Delfland, voor de domeinen Waterveiligheid en Afvalwaterketen, de informatie en gegevensbehoefte bepaald.