[rev_slider alias=”kyl-producten-vervolgpagina”]

StoryMaps

Met StoryMaps kunnen verschillende thema’s van waterbeheerders op een aantrekkelijke en toegankelijke manier via het web worden ontsloten. Door middel van interactieve kaarten en andere media (teksten, foto’s, illustraties en video’s) kan een verhaal over een onderwerp, project of proces worden verteld. De combinatie van teksten, interactieve kaarten en verschillende media zorgt ervoor dat het ruimtelijke verhaal op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier naar een bredere doelgroep kan worden gecommuniceerd. Voorbeelden van mogelijke thema’s zijn: de verantwoordelijkheden van een waterschap, wat een waterschap aan de versterking van regionale waterkeringen doet of de toepassing van drones voor watermanagement.

KYL heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van StoryMaps voor de waterbeheerders. Doordat zij de vraagstukken en uitdagingen van de watersector kent, kan er pro-actief meegedacht worden. Door gebruik te maken van eerdere concepten, is zij in staat om in korte tijd een StoryMap op te zetten die perfect aansluit op uw wensen. KYL combineert haar kennis op het gebied van Watermanagement, Design en GIS en ontwerpt illustraties en gebruiksvriendelijke interactieve kaarten ter ondersteuning van uw verhaal of boodschap. KYL werkt met Esri StoryMaps, deze sluiten naadloos aan op de architectuur van de waterschappen. Klik hier voor de factsheet.

Toetsing Regionale Waterkeringen

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de beheerder van ruim duizend kilometer genormeerde regionale waterkeringen. In 2008 is gestart met het toetsen van de sterkte van deze waterkeringen. De toetsingsmethodiek en resultaten van het project HULOK (2016) zijn gepresenteerd in de StoryMap Toetsing Regionale Waterkeringen. Bekijk hier een video van de StoryMap.

Waterschap Hunze en Aa’s

Waterschap Hunze en Aa’s is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het oosten van Groningen en het noordoosten van Drenthe. Zij zorgt er voor dat de mensen in dat gebied veilig kunnen wonen, er voldoende water beschikbaar is om gewassen te verbouwen, het afvalwater wordt gezuiverd en probeert burgers bewust te maken van de waterproblematiek. Om de taken en verantwoordelijkheden van Hunze en Aa’s meer bij burgers onder de aandacht te brengen, is een StoryMap over het waterschap ontwikkeld. Bekijk hier een video van de StoryMap.