[rev_slider_vc alias=”kyl-producten-vervolgpagina”]

ROBAMCI

Ten behoeve van waterbouw en waterveiligheid wordt in Nederland jaarlijks 2 à 5 Miljard Euro besteed aan het beheer, onderhoud en aanleg van kritische infrastructuur. De afwegingen om de balans tussen kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid te bewaren worden echter steeds complexer. Er is een groeiende behoefte aan ondersteuning door kwantitatieve beslismodellen die invulling geven aan beslissingen bij onzekerheid. Risk based asset management biedt een uitstekende en uniforme basis doordat onderbouwde kosteneffectieve beslissingen kunnen worden genomen.

ROBAMCI geeft invulling aan risk based asset management voor kritische infrastructuur. Op dit moment is kennis en ervaring van en data over verschillende assets in de ketens of netwerken vaak zowel versnipperd tussen als binnen verschillende organisaties. In het ROBAMCI programma wordt een compleet beeld gecreëerd van relevante data, kennis en praktijkervaring. Daarnaast wordt een aanpak voor integraal risk based asset management ontwikkeld en in de praktijk toegepast. De betrokken actoren in dit programma bestaan uit kennisinstellingen, bedrijven en overheden, de zogenaamde “gouden driehoek”.

KYL is één van de deelnemers aan het ROBAMCI programma en heeft de ROBAMCI website ontwikkeld. In deze factsheet is meer informatie over ROBAMCI te vinden. Specifiek voor waterschappen en met betrekking tot Waterveiligheid, is een notitie opgesteld met meer informatie over de aanpak, kansen en resultaten die ROBAMCI voor deze doelgroep biedt.