[rev_slider_vc alias=”kyl-producten-vervolgpagina”]

DAMO

De waterschappen streven naar standaardisatie van gegevensmodellen, -opslag  en –uitwisseling. Om hier invulling aan te geven heft Het Waterschapshuis, in opdracht van de waterschappen, de DAMO’s ontwikkeld. Per bedrijfsfunctie is er een datamodel ontwikkeld met daarin alleen die gegevens die wettelijk verplicht zijn of waarvan de waterschappen gezamenlijk hebben vastgesteld dat ze gemeenschappelijk zijn.

DAMO bestaat uit een gestandaardiseerd datamodel en tools waarmee een database gecreëerd, gevuld en ontsloten kan worden. Het maakt het de deelnemende waterschappen mogelijk om hun gegevens uniform op te slaan. Daarmee zijn de gegevens in de DAMO database gebruiksvriendelijk en efficiënt beschikbaar voor zowel het eigen primaire proces als voor het beter en eenvoudiger uitwisselen met andere waterschappen en derden.

KYL heeft uitgebreide kennis van de DAMO’s en ervaring met het implementeren ervan bij de waterschappen.