Producten

Slider

Een greep uit onze producten

Volwassenheidsscan Gegevensbeheer

Handboek Beheer BRO

Volwassenheidsscan Gegevensbeheer

Gegevensbeheer is een complex onderwerp. Er kan op veel verschillende manieren naar gekeken worden en de meeste mensen hebben er ook een mening over. Om een gedeeld beeld te krijgen van gegevensbeheer en concrete handvatten om ermee aan de slag te gaan hebben wij het Volwassenheidsmodel Gegevensbeheer ontwikkeld. Op basis van dit model voeren wij volwassenheidsscans uit voor de waterschappen waarin het actuele- en gewenste volwassenheidsniveau wordt vastgelegd.

Binnen gegevensbeheer zijn verschillende volwassenheidsniveaus (van Ad hoc tot Corporate) te onderscheiden. Door een score op een zestal thema’s, elk onderverdeeld in drie aspecten, kan de volwassenheid van het gegevensbeheer van een organisatie afgeleid worden.

Bij de meeste waterschappen is gegevensbeheer ad hoc of op afdelingsniveau georganiseerd. Ontwikkelingen in de watersector zoals WBI, Zorgplicht en Omgevingswet en de daaruit voortkomende gegevensbehoefte vragen echter om een volwassenheid op minimaal centraal niveau.

Op basis van de volwassenheidsscan stellen wij een Programmaplan Gegevensbeheer op. Het Programmaplan bevat een activiteitenlijst en planning waarmee concreet invulling kan worden gegeven aan de doelstellingen behorende bij het gewenste volwassenheidsniveau. Het Programmaplan biedt handvatten om prioriteiten te kunnen stellen en onderbouwde keuzes te kunnen maken omtrent gegevensbeheer-activiteiten, softwareontwikkeling en aanschaf van beheerapplicaties.

Volwassenheid van actueel niveau naar gewenst

 

Hieronder enkele referentieprojecten

Handboek Beheer BRO

Op 1 januari 2018 is de wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) in werking getreden. In vier tranches wordt de wet uitgerold. Inmiddels zijn tranche 1 en 2 in werking getreden. Als bronhouder van ondergrondgegevens hebben waterschappen verplichtingen met betrekking tot de vijf getoonde registratieobjecten. De plichten van de waterschappen zijn:

  • Leverplicht
  • Gebruiksplicht
  • Meldplicht
  • Onderzoeksplicht

Per tranche worden nieuwe registratieobjecten toegevoegd, waarmee de BRO een steeds belangrijkere basis vormt voor rekemodellen en de ontwikkeling van Digital Twins. Binnen de waterschappen worden de registratieobjecten door verschillende afdelingen ingewonnen, opgeslagen en beheerd. Dit vraagt om het creëren van overzicht en vastlegging van processen en rollen.

Door het ontwikkelen van een Handboek Beheer BRO bieden wij een oplossing op maat, waarin alle facetten voor goed beheer van de BRO op lange termijn worden gewaarborgd. Hierdoor wordt voldaan aan de wettelijke plicht, lopen processen gestroomlijnd en worden de mogelijkheden die de BRO biedt maximaal benut. Diverse waterschappen hebben wij hier inmiddels al succesvol mee geholpen.

Tranche 1 – sinds 1-1-2018

Geotechnisch sondeeronderzoek
Grondwatermonitoringput

Tranche 2 – sinds 1-1-2020

Booronderzoek – Geotechnische Boormonsterbeschrijving
Booronderzoek – Geotechnische Boormonsteranalyse
Wandonderzoek – Bodemkundige wandbeschrijving