Ontwikkeling assetmanagement voor waterkeringen in ROBAMCI programma.

Ontwikkeling assetmanagement voor waterkeringen in ROBAMCI programma

Samen met andere bedrijven, overheden en kennisinstellingen is KYL in augustus gestart met de tweede fase van het onderzoeksprogramma ROBAMCI – Risk Based Asset Management of Critical Infrastructures (www.robamci.nl). In dit programma worden nieuwe asset managementmethoden ontwikkeld in praktijksituaties (case studies) bij beheerders in de GWW sector. Bij verschillende waterbeheerders wordt al geëxperimenteerd met assetmanagement. Door middel van het invoeren van assetmanagement wordt efficiënter en bewuster met kosten en risico’s omgegaan. Goede en betrouwbare gegevens zijn een randvoorwaarde om assetmanagement te kunnen invoeren.