Gegevensmanagement onder de loep

Gegevensmanagement is een complex onderwerp. Er kan op veel verschillende manieren naar gekeken worden en de meeste mensen hebben er ook een mening over. Om een gedeeld beeld te krijgen…

Serious game voor laatste fase ROBAMCI

De afgelopen maanden hebben de bij ROBAMCI betrokken partijen zich ingezet voor de afronding van fase 3. In deze fase is gezorgd voor verbreding van het onderzoek binnen de GWW…

Job Nijman treedt toe als Partner

Job Nijman treedt toe als Partner Per 1 augustus ben ik als partner toegetreden bij KYL B.V. Na negentien jaar gewerkt te hebben voor advies-/ingenieursbureaus, waarvan het merendeel bij Fugro,…

Open Informatieportaal Waterschap Hunze en Aa’s

Open Informatieportaal Waterschap Hunze en Aa’s Waterschap Hunze en Aa's wil in het kader van het beleid over open data, de data van het waterschap op een gebruiksvriendelijke manier in…

Ken Arts wint Esri Young Scholars Award 2016

Ken Arts wint Esri Young Scholars Award 2016 Ken Arts, student aan de HAS Hogeschool, heeft de Esri Young Scholars Award 2016 van Nederland gewonnen. Zijn StoryMap, Atlas van de…

GEGEVENSBEHEER TIP 9

De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet in het verbeteren van het gegevensbeheer bij Hoogheemraadschap van Delfland. De belangrijkste reden om dit aan te pakken, was het niet “op orde…

SAW@ STROOMT

Veel waterschappen zijn bezig met het uitfaseren van IRIS. Bij een aantal waterschappen wordt IRIS V&H nog steeds gebruikt als ondersteunend systeem voor het proces van vergunningverlening en handhaving. Elvin…