NEO en KYL winnen SBIR innovatieproject voor droogte-inspectie en -monitoring van kades.

NEO en KYL winnen SBIR innovatieproject voor droogte-inspectie en -monitoring van kades.

Op 7 juli 2016 hebben NEO en KYL als één van drie consortia de opdracht gewonnen voor een SBIR haalbaarheidsstudie voor de droogte-inspectie en -monitoring van veenkades met behulp van satellietinformatie.

Het SBIR innovatieproject ‘Satellietdatagebruik bij droogte-inspectie en -monitoring van kades, hoogheemraadschap Rijnland’ is een initiatief van het Netherlands Space Office (NSO) en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland beheert een netwerk van primaire en secundaire keringen waarvan 900 km ten dele uit veen. Deze ‘veenkades’ zijn zeer gevoelig voor uitdroging en verzwakking tijdens periodes van droogte. Het hoogheemraadschap wil onderzoeken in welke mate satelliet informatie en interpretaties kunnen bijdragen aan een beter proces van inspecties en monitoring van secundaire keringen tijdens droogte.

Voor dit innovatieproject bundelen NEO en KYL hun kennis en ervaring op het gebied van Aardobservatie, Watermanagement en Geo-ICT. Het doel van het innovatieproject is een satellietdienst op te zetten die de waterkeringbeheerder ondersteunt bij het monitoren en inspecteren van waterkeringen zowel vooraf als tijdens een droogteperiode.

NEO en KYL zullen een droogtemodel ontwikkelen waarmee door het combineren van verschillende gegevens, de kans op droogteschade ten aanzien van secundaire waterkeringen in beeld kan worden gebracht. In het model worden bestaande producten BIOVIEW  en DRYMON geïntegreerd en verder ontwikkeld. Hiermee zal naar verwachting een hogere resolutie van satellietgegevens worden verkregen die noodzakelijk is voor een gedetailleerde en betrouwbare analyse van de droogte van veenkades.