Raamcontract informatiemanagement Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gewonnen door KYL

Op 12 december 2017 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de bedrijven KYL en CMS een raamcontract gegund voor advieswerkzaamheden en technische ondersteuning op het gebied van asset management en informatiemanagement.

HHNK heeft het onderhouds- en beheerpakket (OBS) Infor EAM concern breed in gebruik voor het beheer van basisgegevens en onderhoud van assets van waterkeringen, waterketen en watersystemen. De komende jaren zal assetmanagement verder vorm moeten gaan krijgen. Informatiemanagement is een essentieel onderdeel voor risico-gestuurd beheer van assets. KYL zal advies en ondersteuning leveren voor het opzetten van het gegevensbeheer en de verdere ontwikkeling van Infor EAM en gegevensuitwisseling hiervan met veld apps en gegevens afkomstig uit andere werkprocessen zoals de beoordeling van waterkeringen.

De looptijd van het raamcontract is een jaar met de mogelijkheid van een maximale verlenging van drie jaar.