KYL wint raamcontract assetmanagement Hoogheemraadschap van Delfland

In februari heeft de ondertekening van het raamcontract ‘Ondersteuning implementatie Asset Management’ plaatsgevonden bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

Eind 2016 heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een ontwikkelplan Asset Management vastgesteld. De combinatie CMS/KYL gaat het Hoogheemraadschap adviseren en ondersteunen bij de implementatie van dit plan. KYL zal zich specifiek gaan richten op het onderdeel gegevensbeheer en informatiemanagement.

Het Hoogheemraadschap van Delfland koos de combinatie CMS/KYL uit twaalf partijen bij een Europese aanbesteding. De looptijd van het raamcontract is twee jaar met de mogelijkheid van een maximale verlenging van twee jaar.

Op de afbeelding: Ondertekening van het raamcontract met Pieter Janssen (Secretaris-Directeur HHRS van Delfland), Luc de Laat (Directeur CMS) en Sjaak van Popering (Directeur KYL).