KYL stelt plan van aanpak BRO op

Van Waterschap Aa en Maas heeft KYL opdracht gekregen om samen met medewerkers van het waterschap een plan van aanpak op te stellen om de aansluiting op de Basisregistratie Ondergrond verder af te ronden.

Er zal begonnen worden met een inventarisatie van de activiteiten die reeds uitgevoerd of opgestart zijn. Vervolgens zal op basis hiervan een overzichts- en stappenplan worden opgesteld waarin o.a. aanpak, rollen en taken, beheerorganisatie en benodigde financiën zijn opgenomen. De doelstelling is om de ENSIA BRO 2019 met goed resultaat te doorlopen.