KYL standhouder op de Kennisdag Inspectie Waterkeringen

KYL standhouder op de Kennisdag Inspectie Waterkeringen

 

Op donderdag 22 maart zijn wij weer als standhouder aanwezig op de Kennisdag Inspectie Waterkeringen in Burgers’ Zoo.

Het thema van de Kennisdag is ‘Vakmanschap altijd in beweging’ wat doelt op het vakmanschap van de waterkeringbeheerders en inspecteurs die zich samen met collega’s en marktpartijen inzetten om de waterkeringen nog beter te begrijpen. Gezamenlijk ontwikkelen zij nieuwe methoden en technieken voor het inspecteren en beoordelen van waterkeringen. Gegevensmanagement ofwel de organisatie van de uitwisseling, opslag, bewerking en ontsluiting van geodata en -informatie is hierbij cruciaal aangezien dit de basis is voor asset management, risicogestuurd beheer en een snelle informatievoorziening bij calamiteiten.

De Kennisdag is altijd een mooi evenement voor het opdoen van nieuwe kennis en inzichten en om bij te praten met waterbeheerders en collegabedrijven.