Referenties

9 juli 2020

Ontwikkeling profielen

Referentie

Op het gebied van de inwinning, beheer en ontsluiting van profielen is er veel in verandering. Er is een nieuwe DAMO structuur opgezet die met verie 2.1 uitgeleverd wordt en daarnaast zijn er ook nieuwe slimme mogelijkheden om profieldat...

30 juni 2020

Onderzoek Dijkinspectie Apps

Referentie

In het kader van het project Polder2C’s is er met de betrokken internationale partners een prototype app ontwikkelt voor het digitaal vastleggen van waarneming op een dijk. Doelgroep van de app zijn mensen die enige kennis van dijken en ...

30 april 2020

Optimalisatie Cluster GIS

Referentie

In 2019 is bij het Cluster GIS van Waterschap Aa en Maas een verkenning uitgevoerd in hoeverre de werkzaamheden verder geoptimaliseerd konden worden. In 2020 is KYL samen met de medewerkers van het Cluster GIS gestart met het opstellen v...

11 november 2019

Inrichten Gegevensbeheer Organisatie

Referentie

In 2018 heeft KYL bij Waterschap Limburg een volwassenheidsscan van het gegevensbeheer uitgevoerd. O.a. op basis hiervan is besloten om het project Data-to-Go te starten met als belangrijkste doel om de Geografische Data op Orde te krijg...

2 februari 2018

Implementeren mutatiemeldingensysteem WBD

Referentie

Voor het actueel houden van de geo registraties van Waterschap Brabantse Delta, is er voor medewerkers een systeem opgezet en ingericht waarmee zij een melding kunnen doen wanneer zij een inconsistentie ontdekken tussen de situatie in he...