KYL ondersteunt Waterschap Hollandse Delta met BRO

Het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft KYL gevraagd te ondersteunen bij de ontsluiting van historische ondergrondgegevens in de BRO. 

Vanaf 1 januari 2018 is Tranche 1 van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) gestart. Bronhouders van gegevens en modellen van de ondergrond, zoals de waterschappen, zijn verplicht ondergrondgegevens aan de BRO te leveren. 

De gegevens die de waterschappen in Tranche 1 aan moeten leveren, zijn: 

  • Geotechnisch sondeeronderzoek
  • Grondwatermonitoringput

WSHD heeft sinds de start van de BRO een aanzienlijke hoeveelheid recente ondergrondgegevens (vanaf 2018) naar het BRO portaal geüpload. Het Waterschap heeft nu het doel om ook alle ondergrondgegevens van voor 2018 te ontsluiten. KYL gaat hen daar bij ondersteunen.