Nieuwsberichten

3 juni 2019

KYL stelt plan van aanpak BRO op

Nieuws

Van Waterschap Aa en Maas heeft KYL opdracht gekregen om samen met medewerkers van het waterschap een plan van aanpak op te stellen om de aansluiting op de Basisregistratie Ondergrond verder af te ronden. Er zal begonnen worden met een ....

28 mei 2019

Volwassenheidsscan Gegevensbeheer Delfland

Nieuws

Het Hoogheemraadschap van Delfland is vanaf 2014 gestart met het ontwikkelen van assetmanagement voor Waterkeringen, Watersysteem, Waterketen en Vastgoed en terreinen. Bij het toepassen van assetmanagement en risicogestuurd beheer dienen...

8 mei 2019

KYL naar nieuw kantoor in Grasso

Nieuws

Na jaren gebruik te hebben gemaakt van onze mooie kantoorruimte in de Gruyterfabriek zijn wij overgegaan naar een groter kantoor in het historische pand van de Grasso. We zijn gegroeid en zijn daarom op zoek gegaan naar een ruimte die .....

16 juli 2018

KYL gaat waardebepaling van het AHN uitvoeren

Nieuws

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Namens de Regieraad AHN heeft Het Waterschapshuis aan KYL gevraagd om een globale waardebepaling van het huidige AHN uit te voeren en een aantal mogelijke nieuwe scenario’s te verkennen. Deze nieuwe s...