KYL aanwezig op drukbezochte Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Ook dit jaar hadden wij weer een mooie plek op de Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Het evenement vond plaats op 21 maart op een bijzondere plek, namelijk Burgers’ Zoo te Arnhem.

Het thema dat centraal stond op de Kennisdag was ‘Een natje en een droogje’. Dit had betrekking op de situatie waar veel waterbeheerders in 2018 mee te kampen hadden. Zo waren er zeer natte periodes en ook extreem droge periodes die de waterbeheerders in Nederland veel werk bezorgd hebben. De verschillende kennissessies en presentaties hadden met name betrekking op hoe men om kan gaan met deze weersextremen en klimaatverandering in relatie tot het beheer van waterkeringen.

Goed gegevensmanagement is hierbij van cruciaal belang. De beschikbaarheid van accurate, betrouwbare en goed ontsloten gegevens is van belang om nu en in de toekomst de juiste beslissingen te kunnen nemen om waterkeringen veilig te houden. Deze informatie dient als fundament bij het beheer van assets. Wij zijn er voor deze assetmanagers en waterbeheerders om hen te helpen dit fundament te leggen, zodat zij de juiste keuzes kunnen maken met betrekking tot de waterveiligheid.

De Kennisdag werd goed bezocht, waardoor het op de beursvloer tussen de presentaties door gezellig druk was. Onze stand is goed bezocht en we hebben hierdoor kunnen bijpraten met bekenden en nieuwe contacten kunnen leggen. Tevens hebben wij gezorgd voor bemanning op de stand van ROBAMCI, waarvan wij kennispartner zijn. Op deze stand werden de uitgevoerde cases in het kader van het ontwikkelingsprogramma gepresenteerd.