Volwassenheidscan gegevensbeheer t.b.v. kennisborging

Door klimaatverandering en het gebruik van de Deltawateren is informatie en kennis over de toestand hiervan van groot belang voor het dagelijks beheer. Informatievoorziening wordt voor RWS steeds belangrijker, de organisatie groeit door naar een datagedreven organisatie die zich laat sturen op basis van informatie.

RWS  Zee en Delta wil de komende jaren de kennisborging van het waterbeheer op orde brengen. Hiervoor is een voorstel Programmaplan opgesteld waarin activiteiten zijn opgenomen om dit te realiseren. Als basis voor dit plan heeft KYL een Volwassenheidscan gegevensbeheer uitgevoerd voor de thema’s Waterveiligheid, Waterkwaliteit en ecologie en Waterkwantiteit. Met de Volwassenheidscan is het huidige en het gewenste volwassenheidsniveau van het gegevensbeheer van RWS Zee en Delta vastgelegd. Daarnaast zijn concrete activiteiten opgesteld waarmee de organisatie het gegevensbeheer gestructureerd kan ontwikkelen.