Informatieplan Waterveiligheid Hollandse Delta

Het domein Waterveiligheid van het waterschap Hollandse Delta heeft de laatste jaren verschillende activiteiten opgezet om het informatiebeheer te ontwikkelen. Het waterschap verwacht echter dat er nog meer kwaliteits- en efficiëntie winst is te behalen door een betere organisatie van het informatiebeheer. 

Daarnaast heeft het waterschap de wens om asset management binnen de organisatie verder te ontwikkelen en het concept Digital Twin van een waterkering vorm te gaan geven.   

In het kader van deze wensen heeft het waterschap besloten voor een gestructureerde aanpak van het informatiebeheer Waterveiligheid. 

In het kader van deze nieuwe aanpak heeft het waterschap KYL gevraagd om advies en ondersteuning te leveren bij het opstellen van een meerjarig Informatieplan Waterveiligheid. Het plan bevat een visie voor het gewenste informatiebeheer in 2024 en een tweejarig programma met concrete activiteiten waarmee de gewenste ontwikkeling van het informatiebeheer kan worden gerealiseerd.