Implementeren mutatiemeldingensysteem WBD

Voor het actueel houden van de geo registraties van Waterschap Brabantse Delta, is er voor medewerkers een systeem opgezet en ingericht waarmee zij een melding kunnen doen wanneer zij een inconsistentie ontdekken tussen de situatie in het veld en de situatie op de kaart. Ook wordt dit systyeem gebruikt om wijzgingen, bijvoorbeeld na het verlenen van een vergunning, te melden. Dergelijke meldingen worden door Team Geo-Informatie afgehandeld. Dit kan bijvoorbeeld het aanpassen van de registraties zijn of het inwinnen van gegevens in het veld. 

Om het afhandelingsproces beter te kunnen sturen en inzicht te krijgen in de voortgang is KYL gevraagd dit proces in te richten. Hierdoor is duidelijkheid ontstaan in de workflow en de diverse registraties waarin deze meldingen verwerkt worden. Vervolgens is een slag gemaakt door alle meldingen terug te brengen naar een centrale meldingenregistratie, waardoor het werkproces beter te beheren wordt en overzicht is ontstaan. De meldingenregistratie bestaat uit een ArcGIS GeoDatabase. Hierin zijn momenteel z’on 11.000 meldingen opgenomen (openstaand en historisch).