Implementatie Gegevensbeheerorganisatie

De afdelingen Waterveiligheid en I&A van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben de laatste jaren belangrijke stappen gezet in het verder ontwikkelen van de informatievoorziening met betrekking tot risicogestuurd beheer en assetmanagement. Er is een gewenste gegevensset voor de beheerobjecten opgesteld, een gegevensorganisatiestructuur en kwaliteitsraamwerk opgezet.

KYL is gevraagd ondersteuning te leveren bij de implementatie hiervan. Voor de implementatie zijn onder andere workshops en trainingen georganiseerd en is advies gegeven in het kader van gegevenskwaliteit en organisatie. Daarnaast is geadviseerd bij de ontwikkeling van verschillende applicaties zoals objecttypen bibliotheek (OTL), informatieportaal, onderhoudsbeheersysteem (OBS) en Geografisch Informatie Systeem (GIS).