Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start met Programmaplan Gegevensbeheer

In samenwerking met de medewerkers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft KYL een Programmaplan Gegevensbeheer Waterkeringen opgesteld. In juni zijn de afdelingen Waterveiligheid en I&A van HHNK gestart met de uitvoering hiervan. Beide afdelingen hebben de ambitie om de komende jaren het gegevensbeheer voor de waterkeringen naar een hoger niveau te brengen. Het Programmaplan bevat onder andere activiteiten op het gebied van beleid, cultuur, organisatie, data en technische infrastructuur waarmee de organisatie van een gegevensbeheer op afdelingsniveau kan groeien naar een centraal georganiseerd gegevensbeheer. KYL adviseert en ondersteunt HHNK hierbij.

Een centraal georganiseerd gegevensbeheer is noodzakelijk om risicogestuurd beheer mogelijk te maken en te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals Zorgplicht Waterveiligheid, Beoordeling Waterkeringen volgens WBI, Basisregistraties en Omgevingswet. Een goed georganiseerd gegevensbeheer is ook essentieel om de digitale transformatie waarin het Hoogheemraadschap zich bevindt, succesvol uit te voeren.